Betongtjänster

Betong-/cementtransporter

Vi har en stor fordonsflotta för levererans av betong till grunder och dylikt.

Fordonen är utrustade med roterare och utläggningsränna.

Vi kan även erbjuda leverans av cement i bulkbil där vi har möjlighet att pumpa cementen till mobila verk på byggarbetsplatsen.