Cement i bulk

Vi kan även erbjuda leverans av cement i bulkbil där vi har möjlighet att pumpa cementen till mobila verk på byggarbetsplatsen.