FTI - Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

GDL har avtal med FTI att tömma behållare med kartong,- blandplast- och metallförpackningar på återvinningsstationer i Skåne, västra Östergötland, Örebro och Eskilstuna.

Tömningar sker varje dag året runt.