Renhållningsentreprenader

Renhållningsentreprenader är en viktig del av GDL:s verksamhet.

Vi har mångårig erfarenhet av hushållsnära insamling av avfall och vi sköter insamlingen av både hushållsavfall och trädgårdsavfall i ett antal kommuner runt om i landet.

Vi har även slam- och spolentreprenader i ett antal kommuner där vi hanterar hela kedjan från kundens beställning och fram till debitering.

Alla avfallstransporter omgärdas av många regler och tillstånd. Vi vet vad som gäller!