Slam- och spoltjänster

Vi har mångårig erfarenhet av och kan erbjuda tjänster som högtrycksspolning, torrsugning, slamsugning, ADR-transporter samt tryckning av borrhål.

Oljeavskiljare, sandavskiljare och annat blött avfall kan vi ta hand om med våra slambilar. Våra spolbilar hjälper er med stopp i ledningar och avlopp.

Vi har även slam- och spolentreprenader i ett antal kommuner där vi hanterar hela kedjan från kundens beställning och fram till debitering.

Vi kan dessutom erbjuda filmning av rören för att se vad ett stopp egentligen beror på.