TMA, Truck Mounted Attenaueto

Är en lastbilsburen dämpare som fungerar som energiupptagande skydd TMA-skyddet används för att förhindra allvarliga skador hos förare och vägarbetare vid arbete på eller längs med vägar TMA är ett påkörningsskydd för lastbilar konstruerat för att minska risken för skador på såväl passagerare i ett påkörande fordon som lastbilens förare. Skyddet monteras på lastbilen och kan användas både när den är parkerad (tex för att spärra av ett arbetsområde) och under arbete på väg (målning, renhållning, plogning, osv).