Halkbekämpning

Vi utför halkbekämpning med salt eller sand, allt efter kundens önskemål och krav.

Vi säljer halkbekämpningsprodukter som vägsalt och saltblandad sand. som finns under
Grus, berg och jord
.