Gasolleveranser

Vid vår anläggning i Linköping är vi ombud för Primagaz.

Vi lagrar och distribuerar gasol till Primagaz kunder och hanterar även returflaskor.