Tomcontainer depå

GDL:s depå för sjöcontainers etablerades 2009 och finns i Helsingborg.

Tankarna kring en etablering av depån uppstod ur samarbetet med rederier och industri där kraven att minska lastbilstrafiken in i centrala Helsingborg var tydliga.

Kunder som väljer att använda vår depå gör stora emissionsbesparingar och får ett mer miljövänligt alternativ eftersom fordonen inte behöver gå via hamn i Helsingborg.

Våra tjänster

Förutom lagring utför vi besiktning och reparationer av container. Kunden får kostnadsförslag på reparation enligt kundens krav.

Vi utför även PTI-inspektion.

Samtliga anställda i depån har genomgått utbildning i inspektion och reparation av containers.