Kvalitet och miljö

Omsorgen om vår miljö är oerhört viktig.

Vårt agerande styrs alltid av vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och med hänsyn tagen till de krav som våra kunder ställer!

Kvalitet med kundfokus

Vi vet att vårt anseende byggs på det sätt som vi bedriver vår verksamhet, utför våra tjänster, hur vi möter dig som kund och hur vi arbetar med våra samarbetspartners. GDL's kvalitet bedöms i dessa dimensioner och därför är vi måna om dialogen med våra kunder för att stämma av upplevelser och förväntningar.

Som ett led i vårt ständiga förbättringsarbete genomför vi kontinuerligt mätningar och undersökningar.

Miljö i tankarna

Vi arbetar med devisen "Vår värld är lokal".

Närheten finns inte bara till dig som kund, utan även till där vi och du bor, lever och verkar. Med andra ord; miljön är viktig för både dig och oss.

Vi arbetar kontinuerligt och brett med att förbättra vårt interna miljöarbete för att se hur vi kan förbättra oss.

Arbetet engagerar samtliga medarbetare och interna funktioner och vi involverar självklart våra transportörer i våra planer och utförande.

Vårt miljöarbete är målinriktat och systematiskt med en tydlig intention att minska verksamhetens miljöbelastning.

Samarbete för miljön

GDL Transport samarbetar inom TRB Sverige AB med andra transportbolag i frågor om miljöförbättringar i vår bransch.

GDL Transport är både kvalitets- och miljöcertifierade enligt gällande ISO-standarder.

 

Länk till PDF