TRB Sverige lanserar verktyg för klimat-/emissionsberäkningar

TRB Sverige har tillsammans med våra delägarföretag, enats om och utvecklat ett verktyg för beräkning och redovisning av klimatpåverkande gaser för transportuppdrag. 


Bakgrunden är att TRB Sverige och våra delägarföretag under många år har arbetat aktivt med emissionsberäkningar och miljöredovisning. Emissionsberäkningar är allt mer en naturlig del för transportföretag att förhålla sig till och arbeta med. Vi konstaterar att det finns en stor variation av metoder och sätt för att beräkna och redovisa emissioner för utförda transportuppdrag.

Ni kan läsa mer HÄR.