NTM 

NTM är en ideellförening som initierades i Sverige 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas och därmed kunna förbättras.
 
NTM:s målsättning är att vara en långsiktigt ledande och oberoende leverantör av miljödata för transportsektorn samt vara en naturlig kunskapskälla och referens för miljöanalyser av transportverksamhet på både företags- och samhällsnivå. NTM utvecklar metoder och data i samarbete med internationellt ledande experter inom transport, logistik och hållbar utveckling
 
Läs mer om NTM via www.transportmeasures.org/sv
Standardisering av beräkningsmetoder inkl. hur källdata tas fram är kärnfrågan, men vi tror att systemstöd och verktyg för att tillämpa detta kan komma att vara flera.
 
Välkommen att kontakta Lotta Thiman, Miljöchef på GDL Transport alternativt TRB Sverige (www.trb.se/kontakt) om du vill veta mer!