GDL medlem i Q3

Q3 är ett forum för hållbara transporter, en levande förening som verkar för kvalitetsförbättringar inom tunga transporter på väg.
Q3 har som mål att bli en standard för köpare och säljare av hållbara transporter vilket innefattar arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

GDL har som ambition att uppfylla kraven enligt Q3.

Som medlem får GDL bland annat tillgång till upphandlingsverktyg, expertrådgivning inom hållbara transporter, möjlighet att delta i seminarier och workshops samt tillgång till ett forum för utbyte av erfarenheter.

      www.q3.se