GDL's värdegrunder

 

GDL Transport AB har med hjälp av sina medarbetare arbetat fram tre värdeord vars mening är att tydliggöra och identifiera företagets kärnvärden. Dessa mjuka värden handlar mindre om hur varan eller tjänsten presterar och mer om hur varumärket, de anställda eller företaget bakom uppfattas av sin omgivningEn anställd som trivs på sin arbetsplats och är motiverad, är med stor sannolikhet en person som vill driva företaget framåt och vill det bästa för kunden och företaget.

Värdeorden är ProfessionellEngagerad, Pålitlig och Värdeskapande.
För oss betyder det att;

  • Vi ska agera på ett professionellt sätt mot våra kunder.
  • Man ska uppleva att vi har ett engagemang och att vi bryr oss.
  • Det är också viktigt att skapa ett förtroende, säger vi att vi ska utföra en tjänst på ett visst sätt så ska kunden kunna lita på att det blir så. Vi tar ansvar.
  • Vi skall skapa mervärden för kunder, medarbetare och för våra underentreprenörer. 

Det är viktigt för oss att detta genomsyrar alla delar i vår verksamhet, både internt och externt.

Ni kan ladda ner dokumentet här!