Valuta- och drivmedelsjustering

Avser period 2017-12-05 t o m 2018-01-04
Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

  SEK  EUR
Marknad Total justering % Total justering %
Tyskland 12,63 10,37
Holland 13,13 10,49
Belgien 12,41 9,78
Luxemburg 12,41 9,78
Frankrike 12,95 10,32
Spanien 13,47 10,84
Portugal 13,47 10,84
Storbritanien 23,07 23,07
Irland 24,01 25,89
Österrike 12,66 10,03
Schweiz 12,48 9,84
Italien 12,16 9,53
Polen 12,19 9,93
Lettland 8,40 6,14
Estland 8,02 5,77
Litauen 23,88 21,63
Övriga 12,47 10,22
Norge 6,54 6,54
Danmark 7,74 7,74
Finland 7,12 9,13
Inrikes 5,24 5,24