Valuta- och drivmedelsjustering

Avser period 2017-06-05 t o m 2017-07-04
Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

  SEK  EUR
Marknad Total justering % Total jus7,tering %
Tyskland 11,68 9,74
Holland 12,15 9,89
Belgien 11,44 9,18
Luxemburg 11,44 9,18
Frankrike 11,99 9,73
Spanien 12,53 10,28
Portugal 12,53 10,28
Storbritanien 17,10 17,10
Irland 17,91 19,52
Österrike 11,70 9,44
Schweiz 11,51 9,25
Italien 11,20 8,94
Polen 11,22 9,29
Lettland 7,73 5,80
Estland 7,35 5,42
Litauen 17,47 15,54
Övriga 11,54 9,60
Norge 7,54 7,54
Danmark 7,46 7,46
Finland 6,95 8,67
Inrikes 5,34 5.34