Valuta- och drivmedelsjustering

Avser period 2017-10-05 t o m 2017-11-04
Avser offerter baserade på valuta- och drivmedelsnivåer för december 2015.

 

  SEK  EUR
Marknad Total justering % Total jus7,tering %
Tyskland 10,54 8,93
Holland 11,03 9,15
Belgien 10,27 8,39
Luxemburg 10,27 8,39
Frankrike 10,58 8,70
Spanien 10,82 8,94
Portugal 10,82 8,94
Storbritanien 17,10 17,10
Irland 17,77 19,11
Österrike 10,33 8,45
Schweiz 10,19 8,31
Italien 9,83 7,95
Polen 10,33 8,72
Lettland 6,50 4,89
Estland 6,22 4,61
Litauen 17,40 15,79
Övriga 10,20 8,59
Norge 5,20 5,20
Danmark 5,80 5,80
Finland 5,29 7,10
Inrikes 3,94 3,94