Jordbrukstransporter

På jordbrukssidan är vi vana att ta ett stort ansvar med de unika förutsättningar som gäller inom affärsområdet.

Vi har en lika lång som bred erfarenhet av att uppfylla jordbrukets mycket speciella behov. Vi vet att jordbrukstransporter är känsliga och att bland annat väder och vind snabbt kan ändra förutsättningarna.

Vårt erbjudande omfattar naturligtvis anpassade fordon, även för bulktransporter. Utöver det vet vi att precisa transporttider, flexibilitet, leveransförmåga, höga hygienkrav och god lokalkännedom är några av hörnstenarna i att kunna hantera jordbrukets speciella krav.

Jordbrukstransporter utgör en stor och viktig del av GDL's totala transportuppdrag och våra ekipage går året runt med gödning och foder både i bulk och på flak.

Vi träffar gärna dig för att berätta om våra erfarenheter och diskutera hur vi kan bidra vid dina transporter.