Länkar

TRB Sverige AB     
TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs till lika delar av ett antal transportföretag där GDL är en av delägarna.

ATE Transportörsförening
ATE (som står för Avtalstransportörers - Entreprenörers i Södra Sverige Ekonomisk förening) är en ekonomisk förening med ändamål att främja våra medlemmars ekonomiska syften. 
Våra medlemmar utför avtalsbundna uppdrag åt GDL Transport AB.

Fair Transport 
GDL Transport AB har tagit ställning för sunda transporter från sunda åkeriföretag. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring.      

Q3
Q3 – Forum för hållbara transporter verkar för att transportköpare i sin upphandling har kriterier som ger bättre arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan vid tunga vägtransporter.
I syfte att uppnå detta utgör Q3 – Forum för hållbara transporter ett forum där medlemmar utbyter erfarenhet och idéer samt hämtar praktisk hjälp via de två upphandlingsverktygen Q3 och Systole.

NTM 
NTM är en ideellförening som initierades i Sverige 1993 för att skapa en gemensam värdegrund för hur miljöprestanda för olika transportmedel ska beräknas och därmed kunna förbättras.

Sveriges Åkeriföretag       
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag

Teamviewer  
Ett program som IT-support använder för att kunna agera support vid problem. En anpassad klient som är en "light"-version för lättast hantering. Användaren behöver i stort sett bara klicka ladda ner och sedan köra. För att sedan dela med sig av sitt ID och ev lösen som står i klienten.