GDLs historia

GDL är resultatet av att de fyra transport- och logistikbolagen Samfrakt, Östgötafrakt, GKF och GDL samordnats under ett gemensamt bolag. 

Gemensamt har vi lång erfarenhet från våra verksamhetsområden.

Vi har tidigare samarbetat och löpande genomfört gemensamma uppdrag och dessutom har våra kunder efterfrågat fler samordnade, effektivare och miljövänligare transport- och logistiklösningar. Dessa faktorer har varit drivande i vårt förändringsarbete för att skapa ett samlat GDL.

2015:  GDL Transport förvärvas av Kent Arentoft och Peter Korsholm under finansiering av   danska finansinstituten FIH, PKA, Maj Invest och LD, för att säkra fortsatt utveckling   och   fokus på miljö och kärnområden.

 

2011: Samfrakt, Östgötafrakt, GKF och GDL samordnas under ett gemensamt bolag.

2009:  GKF förvärvar KMT, Karlskrona

2008:  DSV Miljø förvärvar Östgötafrakt, Linköping

2008:  Samfrakt  förvärvar LBC-Bolagen, Vimmerby/Västervik

2007:  GDL förvärvar BM Transport och Interlink , Helsingborg

2007:  DSV Miljø förvärvar GKF, Kristianstad

2007: DSV Miljø förvärvar Samfrakt, Kalmar

2006: DSV Miljø förvärvar GDL Transport AB, Helsingborg

2004:  DSV säljer DSV Miljø A/S till Equity fonden Triton och LMF Invest A/S (FIH/LD), för att säkra fortsatt utveckling, fokus på miljö samt kärnområden.