Medarbetare, Transportörer & Maskinägare

Motiverade och duktiga medarbetare, chefer, maskinägare och avtalstransportörer
spelar en viktig roll för GDL.

Inom GDL finns ett unikt engagemang, vi är som en stor familj. Vi har roligt på jobbet och vi strävar kontinuerligt efter att stimulera, entusiasmera och utveckla våra medarbetare.
Denna strävan gör att vi hela tiden blir bättre och effektivare vilket, i slutändan, kommer våra kunder till gagn.

Vi är övertygade om att både knoppen och kroppen måste må bra för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Därför är det viktigt för oss att stimulera de medarbetare som vill "friskvårda" sig. Det gör vi bl a genom att företaget ger bidrag till motion och friskvård.

Vi ser också våra maskinägare och avtalstransportörer som en del av vår familj och det är viktigt att de känner sig engagerade, involverade och delaktiga i vår strävan att leverera en bra produkt till våra kunder.

GDL har upprättat en web enbart för avtalsanslutna maskinägare och transportörer där de kan hämta sin avräkning och ta del av viktig information för att hålla sig uppdaterad på vad som händer på GDL och hos våra kunder.