Organisation

GDL arbetar lokalt och nära dig som kund. Vi samlas och samarbetar under en devis - Vår värld är lokal!

Vår värld är knuten till vårt erbjudande inom transport-, maskin- och logistiktjänster. Vi har en lång historia av att arbeta lokalt. Vår lokala förankring är en styrka och skapar mervärden för dig som kund.