Sponsring

GDL har klara mål med sin sponsring. Vi vill verka som en positiv kraft i samhället
genom vår lokala närvaro.