Dieselförsäljning, med branschföretag i spetsen

TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs till lika delar av ett antal transportföretag där GDL är en av delägarna.
TRB förfogar över ett speciellt dieselnät där transportörer och företag kan tanka i stort sett var de än befinner sig i Sverige.

TRB's storlek ger en rad fördelar inte minst när det gäller gemensamma inköp och att genomföra olika projekt som ligger i linje med ägarnas intresse.

TRB är den största enskilda köparen av dieselolja på den svenska marknaden.

Till ansökan dieselkort

Kontaktuppgifter TRB-kort
Hansa Energi & Logistik AB
Barsebäcksvägen 70
261 72  HÄLJARP
 
Håkan Johansson
Mobil 070 - 521 50 00
 
Spärr av kort
Telefon 0418 – 49 54 00
Håkan Johansson  070–521 50 00
Peter Johansson 070–551 50 00