Vision & affärsidé

Vision & affärsidé

Vår vision
Vår ambition är att till 2018/19 etablera GDL som det självklara valet för företag, som agerar på den svenska marknaden och söker hållbara kundunika logistik- och entreprenadlösningar


Vår affärsidé
GDL är en lokalt förankrad och neutral aktör, med det stora företagets möjligheter inom transport, maskin och logistiksektorn.