Allt för ditt hus i Helsingborgstrakten

 

1. Jord 5. Gatsten 9. Betongkristalisering
2. Sand 6. Betongplattor 10. ECO Block
3. Dräneringsmakadam 7. Dekorsten 11. Gabieonkorg
4. Kullersten 8. Fogsand 12. Och mycket mera.....


Ring: 042-25 18 15 för mer information

GDL´s grusterminal i Helsingborg

GDL´s grusterminal i Helsingborg har ett stort urval av diverse markmaterial.
Så som fogsand (grått o svart) och betongplattor från Benders mm.
Här kan du som privat- eller företagskund hämta ditt markmaterial själv,
eller tar vi hand om transporten åt dig.
Alternativ för leverans av GDL`s markmaterial är tippat på mark
eller kranbil med skopa för att läggas in på plats.

Under vintern säljer vi även för halkbekämpning.
1. Salt inblandad grus.
2. Salt.

 

Terminalens öppettider

Vardagar 07.00-16.00,
stängt 09.00-09.30 och
12.00-12.30

Ring Tel. 042-25 18 15 för frågor
om material.

 

Kranbil, tippbil och storsäck 

Ordermottagning:

Tippbil, Tel. 042-25 18 15

Kranbil & storsäck, Tel. 042-25 18 17