Kontaktuppgifter

Kranbil och
Ordermottagning: Tel. 042-25 18 15

Tippbil
Ordermottagning: Tel. 042-25 18 15


Kontakt
GDL Transport AB
Box 22301
Besöksadress: Lagergatan 1
250 25 Helsingborg
Tel. 042-25 18 00
Fax. 042-25 18 90
Mail:info@gdl.se