På vår grusterminal i Kristianstad har vi följande material.

Namn

Storlek

Dansk sjösten

11 / 16

Dansk sjösten

16 / 32

Stenmjölsmaterial

0 / 2

Stenmjölsmaterial

0 / 8

Stenmjölsmaterial

0 / 16

Slitlager

 

Sandmaterial

0 / 4

Mursand

 

Makadam

2 / 4

Diabas

4 / 8

Diabas

11 / 16

Anläggningsjord

 

Ggödslad