Miljö- och renhållningstjänster

Miljö och renhållningsfrågor är en allt viktigare del av våra samhällsfrågor och även en stor del av GDL:s tjänsteutbud.

Vi har mångårig erfarenhet av avfallstransporter i alla former. Vi samarbetar med de större återvinningsaktörerna när det gäller plast, papper, sopor, metall, skrot, trä och byggavfall.

Vi hyr ut containers och flak och dessutom är renhållningsentreprenader en viktig del av vår verksamhet. Vi samlar in hushållsavfall och trädgårdsavfall i ett antal kommuner runt om i landet.

Avfallstransporter omgärdas av många regler och tillstånd. Kontakta oss om du behöver hjälp, vi vet vad som gäller!

Vi transporterar även farligt avfall.