Låt trädgårdsplaneringen ta sin tid!

Du kan redan nu påbörja planeringen för trädgården och den stundande säsongen, sittande hemma i lugn och ro.
Vad behöver köpas in och vad behöver kompletteras? Kan vi underlätta ditt kommande trädgårdsarbete med våra tjänster?


GDL har det du behöver för din trädgård, både vad gäller markmaterial och maskintjänster.

Är tiden knapp, eller är det svårt att ordna med hämtningen på egen hand från våra grusterminaler?
Vill du ha markmaterialet i storsäck?

Kontakta oss så fixar vi det!