TRB Sverige 

GDL Transport AB är delägare i TRB Sverige AB som är ett branschföretag inom transportnäringen, ägt av 12 större transport- och logistikföretag runt om i Sverige.

Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag ca 12 miljarder kronor och förfogar över ca 7 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt ca 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter.

Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.

Läs mer via www.trb.se