Anläggningstransporter

GDL har transportlösningar för alla typer av uppdrag inom anläggningssektorn. Vi säljer och levererar material av såväl grus som berg och matjord.

På samma gång som vi kan komma med stora mängder material har vi även möjlighet att anpassa leveransen om det är trångt. Vi anpassar fordonen och leveranssätt efter arbetsplatsens tillgänglighet och beskaffenhet.

Förutom leverans av material har vi även fordon med utrustning för t ex grusning av ytor och vägar. Vi saltar och dammbinder och kan leverera färskvatten till pooler och brunnar.

För de stora vägentreprenörerna utför vi asfaltstransporter till läggare vid vägarbetsplatsen. Under säsongen har vi ekipage igång runt om i hela landet.