Container

GDL har ett brett utbud av containers och lösflak.

Vi har både större och mindre behållare, såväl täckta som öppna. Vår personal har en stor kompetens inom avfallsfrågor och kan hjälpa er fram till bästa val av behållare som passar ditt behov.

Vi hanterar ett stort antal avfallsfraktioner såsom byggavfall, trä, betong etc. och säkerställer alltid att avfallet tas om hand vid godkänd anläggning.

Vi samarbetar med de större återvinningsaktörerna när det gäller plast, papper, sopor, metall, skrot, trä och byggavfall.

HÄR hittar du en sorteringsguide för ditt avfall.

HÄR hittar du blanketten för Karaktärisering av avfall som skall gå in på slutlig deponi.