Maskintjänster

GDL erbjuder ett stort utbud av maskintjänster. Våra olika typer av maskiner utför arbete för stora som små kunder och maskinparken är varierande i storlek för att passa olika uppdrag.

Med stor kompetens hos våra maskinförare schaktar och planerar vi effektivt.

Förutom att vi schaktar, gräver och återfyller har vi möjlighet att hyvla, kantskära och salta grusvägar, stödkantsläggning, slåtter av vägslänter eller buskröjning. Vi utför även stubbrytning, krossar sten, asfalt och betong och vi knackar betongplattor. Vi kan även lasta och lossa lastbilar på ett säkert sätt samt genomföra olika lyft med specialredskap som bom, gjutbasker eller personkorg etc.

Vi har band- och hjulburna grävmaskiner, grävlastare, traktorer, dumprar, hjullastare, bandschaktare, väghyvlar, sopmaskiner, kross- och sorteringsverk. Vissa av våra maskiner är dessutom utrustade med grävsystem förberett för GPS!