Vinterväghållning

För oss är vinterväghållning en stor verksamhet där vi har omkring 400 enheter igång runt om i landet.

Vi plogar, sandar och saltar på det allmänna och kommunala vägnätet samt på industrifastigheter, parkeringar och dylikt.