Lager & terminal

Vi har lagerlösningar för samtliga godsslag i stora delar av Sverige, exempelvis reklam, gas och livsmedel. Varuslaget är ingen begränsning.

På våra terminaler tar vi emot alla sorters gods för vidare transport inom vårt verksamhetsområde.