Sjöcontainer

 

Containertransporter och tanktransporter till och från hamnar är kärnan i verksamheten.

Vi samarbetar med speditörer, rederier och företag inom industribranschen och i Helsingborg har vi även en tomcontainerdepå.