Kvalitet, miljö och socialt ansvar

Vi anser att omsorgen om vår omvärld är oerhört viktig.

Vårt agerande styrs alltid av vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och med hänsyn tagen till de krav som våra kunder ställer!

Vi har som bolag fastställt våra värdegrunder och upprättat en uppförandekod som gäller alla led i vår organisation.

Miljöarbete i GDL Transport 2015-2016

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GDL:
  • GDL skall aktivt och löpande arbeta med att minska utsläppen av fossil CO2
  • GDL skall aktivt och löpande arbeta med att öka kvalitets- och säkerhetsmedvetandet i alla led inom GDL' verksamhet.

Vi är med och stödjer kampen mot barncancer.
Med vårt bidrag får drabbade barn, ungdomar och deras familjer möjlighet till bättre vård och stöd.