Hit och dit, men inte hur som helst

När det gäller nationella eller regionala transporter, direkt från avsändare till mottagare eller till terminaler för omlastning och vidare lokal distribution så är vi en samarbetspartner att räkna med.

Vi utför kyl- och frystransporter såväl som container- eller tankbilstransporter.

På jordbrukssidan är vi vana att ta ett helhetsansvar med de unika förutsättningar som gäller inom affärsområdet.