ÄNDRAT VARUMÄRKESNAMN

Om du har sökt på något av nedanstående bolag är dessa förvärvade sedan en tid tillbaka av GDL Transport AB.

Efter att GDL har sett över sin legala bolagsstruktur har dem också fusionerats in i bolaget och därmed även bytt namn till GDL Transport.

Domännamnen kommer därför med tiden att upphöra. Vi rekommenderar att ni istället söker våra produkter och tjänster på gdl.se.

 

  • SCT Transport – (scttransport.se)
  • Svensk LogistikPartner – (svlogistik.se)
  • Helsingborg Transport och Logistik – (htl.se)
  • C-R Johanssons Åkeri – (crj.se)
  • Väröbacka Transport – (varobackatransport.se)
  • Katrineholm Rail Piont – (katrineholmrailpoint.se)

Med förenklad bolagstruktur uppstår flera förbättringar:

 

  • Vi tydliggör vårt kompletta erbjudande till kund via varumärkesbyggandet och marknadsföring.
  • Samordning under ett varumärke ger en ökad effektivitet och ekonomiska fördelar inom både administration och kostnadseffekter.

GDLs devis är – Trygg hela vägen – och vi kommer att fortsätta vårt arbete med att vara det bästa alternativet med traditionen av lokalt samarbete fast med ett rikstäckande tjänsteutbud inom bygg, anläggning och miljö, inrikes- och utrikestransporter samt lager- och logistiklösningar.

HUVUDKONTOR

GDL Transport AB
Lagergatan 1
254 64 Helsingborg
042-25 18 00
info@gdl.se