Drivmedelstillägg, DMT

Drivmedelskostnaden har en mycket stor inverkan på transporter och maskintjänster. Drivmedelskostnaden påverkas av en rad faktorer som transportören inte styr över, såsom valutakursförändringar, nya eller ändrade statliga pålagor och tillgång. I syfte att skapa en rättvisare ersättningsmodell regleras detta enligt nedan.

GDL Anläggning & Miljös inrikes drivmedelsjustering avseende transporter och maskintjänster uppdateras normalt varje månad.

Gällande period är från och med den första till och med den sista dagen varje månad. DMT gäller tillsvidare på grund av rådande omständigheter och uppdateras löpande.

Avser priser baserade på drivmedelsnivåer för januari 2022.

KONTAKTA OSS

GDL Anläggning & Miljö AB
Muskötgatan 8 B
254 66 Helsingborg
042- 600 34 00