ANLÄGGNINGSTRANSPORTER

GDL har ett stort utbud av olika anläggningsfordon, en gedigen erfarenhet av flexibla och komplexa transportlösningar. Med vår närvaro över en stor geografisk yta kan vi lätt flytta resurser när det behövs. Vi utför transporter av grus och ballast, schaktmassor, betong i roterande bilar och cement i trycksatta bulkfordon. Vi dammbinder grusvägar och tillhandahåller salt för detta, levererar färskvatten till pooler och brunnar samt transporterar asfalt i värmeisolerade flak åt de stora vägentreprenörerna runt om i hela landet.

I samarbete med en stor mängd grus- och ballasttillverkare runt om i landet samt vårt eget GDL EcoCenter och andra återvinningsaktörer kan vi både tillhandahålla grus och ballast samt ta emot material för återvinning och deponering.

GDL AB
Lagergatan 1
254 64 Helsingborg (HK)
042-25 18 00
info@gdl.se

Halmstad
035-710 99 50

Jönköping
0470-75 93 70

Kalmar
0480-44 42 00

Karlskrona
0455-68 73 80

Katrineholm
013-35 54 14

Kristianstad
044-780 25 00

Linköping
013-35 54 00

Malmö
040-680 23 00

Norrköping
011-32 17 70

Oskarshamn
0491-76 59 80

Vimmerby
0492-178 00

Västervik
0490-360 00

Växjö
0470-75 93 70