ANLÄGGNINGSTRANSPORTER

GDL har ett stort utbud av olika anläggningsfordon, en gedigen erfarenhet av flexibla och komplexa transportlösningar. Med vår närvaro över en stor geografisk yta kan vi lätt flytta resurser när det behövs. Vi utför transporter av grus och ballast, schaktmassor, betong i roterande bilar och cement i trycksatta bulkfordon. Vi dammbinder grusvägar och tillhandahåller salt för detta, levererar färskvatten till pooler och brunnar samt transporterar asfalt i värmeisolerade flak åt de stora vägentreprenörerna runt om i hela landet.

I samarbete med en stor mängd grus- och ballasttillverkare runt om i landet samt vårt eget GDL EcoCenter och andra återvinningsaktörer kan vi både tillhandahålla grus och ballast samt ta emot material för återvinning och deponering.

Kontakt
GDL ANLÄGGNING & MILJÖ AB
Muskötgatan 8B
254 64 Helsingborg
042- 600 34 00

För att se telefonnummer på respektive ort, se nedan: