GDL förvärvar C-R Johanssons Åkeri AB i Varberg.
GDL förvärvar inkråmet i SCT Transport AB.
GDL Transport etablerar ny verksamhet i Värmland.
GDL etablerar nya kontor i Växjö och Katrineholm.
GDL Transport Holding AB köper Katrineholm kommuns
samtliga aktier i Katrineholm Rail Point AB.