VÅRA TJÄNSTER:

TRANSPORTER

Med moderna och miljövänliga ekipage skapar vi kundanpassade lösningar inom flertal transportområden. Vi hanterar otempererade såväl som kylda eller frysta flöden. Våra transportuppdrag är mycket varierande såsom hel-, delpartier, slingbilar, lokal/regional distribution, tidsstyrda leveranser, e-handelsleveranser med stor volym, kundunika upplägg, expresstransporter samt samordnad varudistribution

TERMINALER

Vi har 11 egna terminaler, från Karlstad och Stockholm i norr till Tomelilla i söder. Terminalerna har kapacitet för torrt, kylt och fryst gods. Utifrån terminalerna utgår våra starka regionala distributionsnätverk men vi erbjuder även terminaltjänster och omlastning. Tack vare detta kan vi ta ett helhetsansvar för hela transportkedjan, från upphämtning till slutleverans.

JORDBRUK

Vi har god erfarenhet av att uppfylla jordbrukets mycket speciella transportbehov, som att väder och vind snabbt kan ändra förutsättningarna. Vi har anpassade fordon för jordbrukstransporter och anpassar oss till precisa transporttider, höga hygienkrav och god lokalkännedom. Våra ekipage går året runt med gödning, spannmål, foder, sockerbetor, flis/pellets etc både i bulk och på flak.

LOGISTIK

Med moderna och miljövänliga ekipage skapar vi kundanpassade lösningar inom flertal transportområden. Vi hanterar otempererade såväl som kylda eller frysta flöden. Våra transportuppdrag är mycket varierande såsom hel-, delpartier, slingbilar, lokal/regional distribution, tidsstyrda leveranser, e-handelsleveranser med stor volym, kundunika upplägg, expresstransporter samt samordnad varudistribution

FLYTT OCH MAGASINERING

Vi är Skandinaviens äldsta flyttföretag med anor från 1735 då Gamla Dragarlaget startade. Vi vet att ingen flytt är den andra lik och ingenting är för litet eller för stort, och hjälper dig gärna med hela din flyttprocess.

NYTTIGA LÄNKAR: