MILJÖ OCH ÅTERVINNING

Miljö och återvinning är en mycket viktig del av vårt samhälle och även en viktig och stor del av GDL:s tjänsteutbud.

Container och återvinning

GDL har ett brett utbud av olika containers och lastväxlarflak för hantering av avfall. Vi utför även transporten till egna – GDL EcoCenter – och externa återvinningsanläggningar i samarbete med de större återvinningsaktörerna. GDL ombesörjer ett helhetsåtagande med containers, transport och återvinning.

EcoCenter och avfallshantering

Under vårt varumärke GDL EcoCenter arbetar vi med återvinning, och här hanterar vi en mängd avfallsfraktioner, såsom byggavfall, trä, asfalt, betong, schaktmassor med mera. På våra GDL EcoCenter säljer vi även återvunnet material exempelvis betong- och asfaltskross samt olika typer av jordprodukter med mera.

Renhållning- och slamsugningsentreprenader

GDL utför sedan många år renhållningsentreprenader med hushållsnära insamling av avfall och slamtömning åt ett antal kommuner runt om i landet samt insamling av avfall åt de större återvinningsaktörerna.

Högtrycksspolning och rörinspektion

Med kvalificerad utrustning utför GDL högtrycksspolning i ledningar och avlopp, rensning och sugning i oljeavskiljare och dagvattenbrunnar, rörinspektioner och filmning av rörledningar och avlopp samt sugning och blåsning av isolering, grus, jord och andra torra material.

GDL AB
Lagergatan 1
254 64 Helsingborg (HK)
042-25 18 00
info@gdl.se

Halmstad
035-710 99 50

Jönköping
0470-75 93 70

Kalmar
0480-44 42 00

Karlskrona
0455-68 73 80

Katrineholm
013-35 54 14

Kristianstad
044-780 25 00

Linköping
013-35 54 00

Malmö
040-680 23 00

Norrköping
011-32 17 70

Oskarshamn
0491-76 59 80

Vimmerby
0492-178 00

Västervik
0490-360 00

Växjö
0470-75 93 70