GDLs affärsområdeschef Anders Wendelius har av styrelsen utsetts till ny VD för GDL AB som är ett av Sveriges största och äldsta bolag inom Transport, Maskin och Logistiktjänster.

Koncernen bedriver idag verksamhet inom tre affärsområden, Transport och Logistik, Bygg, Anläggning och Miljö samt Sjöcontainer. Tillsammans omsätter denna verksamhet cirka 3,4 miljarder kronor och har verksamhet på över 20 orter.

I samband med organisationsförändringen tar nu GDL flera betydande steg för att öka fokus på kärnverksamheten inom respektive affärsområde och skapa bästa möjliga förutsättningar för deras verksamhet:

  • Transport och Logistik samt Bygg, Anläggning och Miljö kommer ingå i samma legala enhet, men ha decentraliserade organisationer och begränsade beröringspunkter. Detta bolag kommer att ha en omsättning på cirka 2,9 miljarder kronor och VD för detta bolag kommer Anders Wendelius fortsatt att vara.
  • Sjöcontainer kommer under 2020 att separeras från övriga GDL AB och på sikt utgöra en egen legal enhet. Verksamheten omsätter cirka 0,5 miljarder kronor och VD blir Mikael Andersson, idag affärsområdeschef inom Sjöcontainer.

Syftet med den nya strukturen är att uppnå flera positiva effekter som förhoppningsvis ska uppskattas av våra kunder och samarbetspartners. GDL kommer att kunna anpassa IT, arbetssätt och processer mer specifikt utefter respektive verksamhets unika behov, enkelheten och snabbheten i beslutfattandet kommer att öka, men koncernen kommer även fortsatt att kunna nyttja storleksfördelarna inom inköp och upphandlingar.

För ytterligare information kontakta:
Anders Wendelius, VD, 042-25 18 00
Mikael Andersson, Affärsområdeschef Sjöcontainer, 042-25 18 00