Måndagen den 6 augusti började det brinna i en av Industrisortering i Sydost ABs högar med brännbart avfall inne på KSRRs avfallsanläggningen i Moskogen strax utanför Kalmar.

Elden spred sig snabbt till närliggande högar med brännbart, men tack vare snabb hjälp från Brandkåren och rådiga medarbetare kunde elden begränsas.

Brandkåren har i nuläget kontroll och kommer under den närmsta tiden släcka branden så skyndsamt som det går med tanke på spridningsrisken.

Glädjande nog är det inga personskador och vi vill passa på att tacka personal från KSRR, våra duktiga entreprenörer samt alla inblandade från räddningstjänsten.

Vidare info kommer.