GDL AB har tecknat avtal om att förvärva Tima Logistik AB. Förvärvet är en del i GDL:s strategi att stärka sitt erbjudande inom jordbrukslogistik och bredda den geografiska närvaron.

– TIMA Logistik AB är ett mycket etablerat och välskött bolag med en verksamhet som förstärker och utvecklar vårt erbjudande. Här finns en lång erfarenhet och stor kunskap som kommer att innebära bättre och fler utvecklingsmöjligheter för våra kunder, åkare och medarbetare, säger Peter Steenfeldt-Jensen, GDL:s avdelningschef för jordbrukstransporter.

TIMA Logistik AB, med säte i Lidköping, erbjuder framför allt logistiklösningar för lantbrukstransporter i hela Sverige enligt GTP-standard. Bolaget grundades 2015 och verksamheten omfattar i dag sju medarbetare. Tima omsatte senaste räkenskapsåret 2020 126 miljoner kronor.

– Vi är glada att affären är på plats, och ser fram emot att vara en del av GDL. Dels handlar det om GDL:s storlek och kapacitet, dels om att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med våra nya kollegor, säger Björn Lidberg, VD på Tima Logistik AB.

Från och med den 1 januari 2022 kommer Tima Logistik ingå i GDL:s avdelning för jordbrukstransporter.