GDL har under augusti 2020 förvärvat samtliga aktier i Företagsservice i Kalmar AB.

Företagsservice i Kalmar har i huvudsak bedrivit miljö- och renhållningstjänster inom både byggbranschen och industrin, samt transport av biogas till biogasmackarna runt om i Kalmar län.

Företagsservice i Kalmar AB har varit en uppskattad leverantör inom Kalmarområdet och kommer att bli ett mycket bra komplement till GDL. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår bygg-, anläggning- och miljöverksamhet och befäster vår redan starka position som ledande aktör i Kalmar län, säger Mathis Svensson, regionchef Region Öst.

Foto: VD Patrik Håkansson, Fastighetsservice och regionchef Mathis Svensson, GDL

För ytterligare information kontakta:
Anders Sällström, affärsområdeschef Bygg, Anläggning och Miljö, 042-25 18 00
Mathis Svensson, regionchef Bygg, Anläggning och Miljö, 0480-44 42 00