GDL Transport och Maskängen Miljö har tecknad ett 10-årigt samarbetsavtal avseende gemensam återvinningsanläggning under namnet GDL EcoCenter Maskängen.

 

Anläggningen i Södra Sandby utanför Lund som kommer att ta emot schaktmassor, jord, park- och trädgårdsavfall, ris, stubbar, asfalt och betong är en betydelsefull etablering för båda företagen. Behovet av återvinning är stor och det är viktigt att ta ansvar för miljön.

 

GDL EcoCenter Maskängen har på etableringen både egen provtagningsutrustning för analyser samt sorterings- och krossverk. För att dessutom bidra till att minska miljöpåverkan avseende transporter kommer det även efter tippat avfall att finnas möjlighet att lasta bilen med färdigt material så som matjord, bergkross, naturgrus samt asfalts- och betongkross.

 

– Vi är mycket glada över vårt samarbete med lokalt förankrade Maskängen. De har lång erfarenhet från branschen, är mycket kunniga och de har spännande mål och visioner som stämmer väl överens med våra egna på GDL. Det ligger helt rätt i tiden att satsa på återvinning och det är en stor efterfrågan från våra kunder, säger Henrik Holm, VD på GDL Transport AB.

 

– Vi på Maskängen är både glada och stolta över vårt samarbete med GDL och är övertygade om att vi kommer komplettera varandra mycket bra. Redan i ett tidigt skede i våra samtal framgick att vi i mångt och mycket delar samma värdegrund och jobbar mot samma mål. Med GDL som en stor aktör vid vår sida kan vi fokusera och rikta våra resurser mot att fortsätta att utveckla vår verksamhet. Vi har flera intressanta större projekt som i och med vårt samarbete kommer att vara möjliga att genomföra inom en snar framtid, säger Göran Mårtensson, VD på Maskängen Miljö AB.

 

Verksamheten kommer att vara i full produktion från och med 1 april 2019.

 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Holm, VD, GDL Transport, 072-353 98 68
Jonas Palmquist, affärsutvecklare, GDL Transport, 070-376 20 43
Christian Carlsson, utvecklingsansvarig, Maskängen, 070-895 35 83
Göran Mårtensson, VD, Maskängen Miljö, 070-799 74 25

 

Från vänster:
Jonas Palmquist, affärsutvecklare GDL, Göran Mårtensson VD Maskängen, Christian Carlsson Utveckingsansvarig Maskängen, Torbjörn Håkansson, regionchef GDL