Styrelsen i GDL har beslutat om att för de närmaste 3-4 åren arbeta fram en ny strategiplan för bolaget. För att assistera i detta arbete har konsultfirman Anpro engagerats.

I anslutning till den nya strategiplanen har Henrik Holm, som fyllde 60 år i augusti, beslutat att det bästa är att en ny VD/CEO går i spetsen och verkställer den nya planen tillsammans med ledningsgruppen.

Henrik drar sig därmed tillbaka från den dagliga driften, men kommer att fortsatt att bidra till företagets utveckling genom en ny roll i GDLs styrelse.

Under Henriks tid som VD/CEO har GDL stärkt sin position på marknaden, omsättningen har gått från 2,1 miljarder kronor till en omsättning på 3,5 miljarder kronor och organisationen har förstärkts betydligt.

– Efter 30 år som VD/CEO och med mer än 360 månadsrapporter bakom mig, tycker jag att det är dags att göra något annat. Det har varit en spännande resa som VD/CEO för GDL i 4,5 år. Vi har uppnått stora resultat med många duktiga medarbetare och jag är säker på att GDL fortsätter att utvecklas stark framöver, säger Henrik Holm.

– Henrik har varit stark bidragande till utvecklingen av GDL sedan jag och Kent Arentoft övertog företaget. Vi tackar Henrik för hans stora engagemang som VD/CEO och ser fram emot ett fortsatt samarbete i styrelsen, säger Peter Korsholm, styrelseordförande.

Processen med att rekrytera ny CEO är påbörjad och fram till dess att tjänsten är tillsatt kommer tidigare styrelsemedlemmen Johan Röhss vara övergripande ansvarig för verksamheten tillsammans med ledningsgruppen bestående av Mikael Johansson, Mikael Andersson, Maria Sonesson och Anders Wendelius.

För ytterligare information kontakta:
Peter Korsholm, styrelseordförande, GDL Transport, +45 23 73 38 45
Henrik Holm, VD/CEO, GDL Transport, +46 42 25 18 02