I Motala under namnet GDL EcoCenter öppnar vi nu ytterligare en återvinningsanläggning.

– Miljö- och återvinning är en mycket viktigt del av vårt samhälle och även för oss. På våra EcoCenter arbetar vi därför till stor del med återvinning, och här hanterar vi en mängd avfallsfraktioner, såsom kompost, asfalt, betong, schaktmassor med mera, säger Richard Törnvall, produktionschef på GDL.

– På våra EcoCenter anläggningar tillhandahåller vi även olika typer av bergprodukter, men framför allt närproducerade jordprodukter som är tillverkade utan några som helst konstgjorda tillsatser, avslutar Rickard Törnvall.

Verksamheten kommer att vara i full produktion från och med 4 maj 2020.

För ytterligare information kontakta:
Rickard Törnvall, produktionschef, GDL, 013-35 54 29